image

Slädtur med middag

Åk häst och släde i facklornas sken genom Grönklittsskogen till Smidgården. Slädturen startar vid vallaboden vid Spårcentralen, som ligger intill Gästcenter. Förbokas senast dagen innan hos Gästcenter.

Våra vinteraktiviteter blir bokningsbara den 3 oktober 2022!

Samling: Vid gamla spårcentralen ovanför Gästcentrum

Max 5 vuxna per släde

Bokas senaste dagen innan via Gästcentrum

Häst och släde som drar gäster till Fryksås för våffeltur i Orsa Grönklitt