Solnedgång i Orsa Grönklitt över en pistad backe.

Solnedgång över Rädsjön i Orsa Grönklitt

Hållbarhetsarbete hos Orsa Grönklitt

Orsa Grönklitt är engagerad i att främja hållbarhet och miljömedvetenhet inom sin verksamhet. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi skapar minnesvärda och trevliga upplevelser för våra gäster. Nedan beskriver vi några av de viktiga åtgärder och initiativ som vi vidtar för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Läs mer om olika områden här:

Orsa Grönklitt strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete och att vara en föregångare inom branschen. Vi är fast beslutna att bidra till en hållbar framtid och att göra skillnad för vår planet. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet kan vi skapa positiva effekter för både miljön och samhället i stort.

Ansvarsfull upphandling
Lokal samverkan
Återvinning
Klimatförändringar och skidbranschen
Hållbar konstruktion
Energianvändning och resurshantering
Avfallshantering
Produkthantering
Vattenanvändning
Natur- och djurskydd
Socialt ansvar
Medarbetarutbildning
Gästmedvetenhet och utbildning