Alla som skall klättra i parken måste fylla i ett intyg för deltagarvillkoren. Det rekommenderas att du gör detta på nätet före du ankommer till parken – det sparar dig och oss tid. Har du inte gjort det innan löser vi det vid ankomst. Du behöver endast göra det en gång under gällande år.

Om något oförutsett sker så att klätterbanan behöver stängas exempelvis dåligt väder, kommer vi att meddela det på www.orsagronklitt.se  startsida