image

Magkittlande äventyr i Klätterparkens olika banor

Magkittlande äventyr i två och en halvtimme!

När du köper en biljett till parken får du under två och en halvtimme klättra så många banor du vill, så många gånger du vill (och orkar!). Våra banor är indelade i svårighetsgrader med färgkoder, som vid skidåkning. Graderingen börjar med grön, blå och till sist röd som är den svåraste banan. Banorna har olika krav på minimilängd och ålder för att få klättra dem. Du köper biljett efter ålder och sedan får du klättra alla banor där du uppfyller minimikravet på längd.

Barn som ska åka zipline i Orsa Grönklitts Klätterpark

Våra olika banor

Familj som klättrar över hinder i luften i Grönklitts klätterpark

1. Snake

Minimilängd: 110 cm
Svårighetsgrad: Grön bana
Om banan: 

Tjej som går över hinder där man hoppar över plankor i form av fötter i grönklitts Klätterpark

2. Orsa Grönklitt

Minimilängd: 110 cm
Svårighetsgrad: Grön bana
Om banan: 

Tjej som klättrar över ett hinder i Grönklitts klätterpark

3. Big foot

Minimilängd: 110 cm
Svårighetsgrad: Grön bana
Om banan: 

Tjej som klättarnar i nätet i Orsa Grönklitt Klätterpark

4. Spider

Minimilängd: 140 cm
Svårighetsgrad: Blå bana
Om banan: 

Tjej som klättrar i spindelnätet i Orsa Grönklitts Klätterpark

5. Speed

Minimilängd: 140 cm
Svårighetsgrad: Blå bana
Om banan: 

Barn som åker zipline på en kula i Grönklitts klätterpark!

6. Burning arms

Minimilängd: 150 cm
Svårighetsgrad: Röd bana
Om banan: 

Två tjejer som går över hinder vid ingången till Grönklitts Klätterpark

Våra längdkrav

Gröna banor – minst 110 cm lång
Blåa banor – minst 140 cm lång
Röda banor – minst 150 cm lång

Microsoftteams Image (13)

Boka ditt äventyr idag!

Se våra öppettider