Klättring

Här finns möjligheten att klättra på klättervägg utomhus, med vidunderlig utsikt från både vägg och topp.

Klättringen sker dagligen men måste förbokas på tel: 0684-155 10 eller e-post: shopen@tanndalen.com 

Kla Ttertorn

Med instruktör

295 kr/timme för 1 pers. 95 kr/person utöver den första personen inkl. klätterutrustning. Klättringen sker dagligen men måste förbokas på tel: 0684-155 10 eller e-post: shopen@tanndalen.com

Klattring

Utan instruktör

195 kr/pers och dag inkl klättringsutrustning. (Endast med grönt kort). Klättringen sker dagligen men måste förbokas på tel: 0684-155 10 eller e-post: shopen@tanndalen.com

{ }