Stäng

Orientering

Orsa Grönklitts terräng är omväxlande och varierad. 
I söder ner mot Fryksås ett lättlöpt tallhedsområde. Åt väster myrmarksområde med småkuperade holmar och skogstråk. I norr reser sig Grönklitten till 561 möh med tunga sluttningar och krävande terräng. 

En ny reviderad karta under 2015, som bland annat användes på Tigerjakten samma år.
Kartor finns att köpa i längdcentrum.

Pris: 40 kr/karta.