Våra populäraste längdspår

  • Mindre än sex timmar sedan
  • Idag sex till tolv timmar sedan
  • Tolv timmar till 2 dagar sedan
  • Mellan 2 till 5 dagar sedan
1 1,1 km Konstsnöspåret Öppet/Open
2 3,5 km Konstsnöspåret Öppet/Open
6 16,0 km Kallbolsrundan Öppet/Open
7 10,0 km Stormon runt Öppet/Open
8 11,1 km Böllingmyren Öppet/Open
9 10,0 km Gröna milen Öppet/Open
10 6,0 km Hund & pulka Öppet/Open
11 5,0 km Rädsjön runt Öppet/Open
12 1,9 km Nallerundan Öppet/Open
14 1,8 km Fryksås (3,6 km t/r) Öppet/Open
17 3,7 km Utsiktsspåret Öppet/Open
Tillåtet att åka med kopplad hund
2023-03-29
08:30
-13 grader och sol, vindstilla.
Blått paraffin, tex HS6
Idag på morgonen vallar vi med VG30 grundvalla som värms in, sedan Swix Blå Extra.
Dagens plan för spårningen är Centrumspåret, Rädsjön runt, Konstsnöspåret, Fryksås t.o.r, Nallerundan, Hund o pulka, Stormon Runt, Gröna milen, Böllingmyren, Elitspåren. Det är hårda och fina spår efter nattens kyla.

I denna lista är inte alla spår med.
För fullständig information om spåren gå in på:
orsagronklitt.se/sparstatus