image

Säkerhetsvillkor för klätterparken

Säkerhetsvillkor för klätterparken

Som gäst i Grönklitts Klätterpark behöver du godkänna att du tagit del av parkens säkerhetsvillkor före du genomför din aktivitet. Som bokare för andra gäster på samma bokningsnummer måste du vara säker på att även dessa gäster tagit del av, och godkänt, gällande säkerhetsvillkor samt att du har tillåtelse att lämna de uppgifter som krävs för att fullgöra bokningen. 

Ett pass i klätterparken varar i 2,5 timmar, då får du klättra hur mycket du vill så länge du följer våra längd- och ålderskrav för varje bana. Du köper dina biljetter baserat på hur gamla personerna som ska klättra är. När passet startar kommer en gemensam säkerhetsgenomgång hållas för samtliga deltagare, det är ert ansvar att se till att ni är på plats i tid inför säkerhetsgenomgången.
Missar du genomgången eller kommer sent, får du vänta tills nästa genomgång och blir inte kompenserad för missad klättertid.

Det är längden på personen som styr vilka banor hen kan klättra och vilken sele som passar, vilket innebär att ni måste välja rätt ålderskategori vid köp av biljett. Exempelvis en person som är 160 cm lång kommer alltså inte kunna ha en sele från biljettkategorin 5-9 år.

Selar för 5-9 år är alltså mindre klätterselar som inte passar vuxna. Finns det inga "Från 10 år" biljetter att välja är de tyvärr slutsålda, kolla nästa dag eller andra tidslotter för fler biljetter.

Längdkrav på banor: 

Gröna banor – minst 110 cm lång
Blåa banor – minst 140 cm lång
Röda banor – minst 150 cm lång

Barn under 6 år måste ha med en vuxen i de gröna banorna. Barn under 10 måste ha med en vuxen i de blå eller röda banorna. Vi rekommenderar 1 vuxen per 4 barn.

Deltagarvillkor
Alla som skall klättra i parken måste fylla i ett intyg för deltagarvillkoren. Det rekommenderas att du gör detta på nätet före du ankommer till parken – det sparar dig och oss tid. Har du inte gjort det innan löser vi det vid ankomst. Du behöver endast göra det en gång under gällande år.

 • Du måste vara minst 110 cm lång
 • Jag är under 18 år och behöver målsmans godkännande
 • Du får inte vara gravid, ha problem med hjärta eller nacke/rygg
 • Du får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger
 • Person under 18 år måste vara i målsmans sällskap eller ha målsmans godkännande för att delta
 • Du har det fulla ansvaret för att du/din minderårige följer Orsa Grönklitts säkerhetsregler och på så vis utför aktiviteten på ett säkert sätt
 • Jag besöker hemsidan www.orsagronklitt.se innan ankomst för att kontrollera att klätterbanan är öppen. Om något oförutsett sker så att klätterbanan behöver stängas exempelvis dåligt väder, kommer vi att meddela det på orsagronklitt.se startsida

Innan aktiviteten

 • Du måste fylla i våra deltagarvillkor
 • Du måste ha godkänt Orsa Grönklitts säkerhetsregler
 • Du måste ha genomgått en instruktörsledd säkerhetsgenomgång innan du får börja klättra
 • Du ska sätta upp långt hår och ta av eventuell halsduk
 • Du ska bära oömma kläder och lägga undan lösa föremål. Orsa Grönklitt ansvarar inte för eventuella skador på kläder, personliga föremål eller stulen/borttappad egendom.

Under aktiviteten

 • Klätterselen ska hela tiden sitta åt
 • Om selen tagits av eller lossats ska den alltid kontrolleras av parkens personal innan du får ge dig upp på banorna igen
 • Du måste alltid vara säkrad uppe på banorna. Följ instruktionerna som ges i säkerhetsgenomgången
 • En person får uppehålla sig på ett hinder åt gången
 • Två personer får uppehålla sig på en plattform samtidigt
 • När du ger dig ut på linbanan ska du försäkra dig om att det inte är någon annan person framför dig på banan

Gästen är väl införstådd med att Orsa Grönklitt inte kan hållas ansvariga för konsekvenserna om villkoren inte följs. Gästen är också införstådd med att Gästen, eller annan deltagare under Gästens bokning, när som helst kan bli avvisad från Grönklitts klätterpark, utan återbetalning av entrébiljetten, om villkoren inte följs.